BERGEN - Op zaterdagmiddag 27 februari voerde de Fietsersbond actie bij de Blijdensteinsweg

De reden van deze actie was het ‘wandelend stuifduin’ waardoor het fietspad, dat door heel Europa voert, bij de Blijdensteinsweg sinds enige maanden onbegaanbaar is geworden.

Sinds november is Staatsbosbeheer gestopt met het schoonvegen van het pad. Het gevolg is dat dit pad onbegaanbaar is geworden, waarbij de fietsers door het zand moeten ploeteren. Voor de jonge generatie is dat doorgaans geen probleem; voor de oudere garde – veelal met zware e-bikes of scootmobiel – is het fietspad een onneembare vesting. De leden van de Fietsersbond waren met scheppen en sneeuwscheppen vertegenwoordigd en maakten demonstratief een deel van het pad vrij van zand. Daarnaast vond een handtekeningenactie plaats, waarbij de passanten hun mening kenbaar konden maken. NH Nieuws was aanwezig om verslag te doen.

De Fietsersbond is al enige tijd in overleg met Staatsbosbeheer met het verzoek het zandvrij maken van het fietspad te hervatten. Dit overleg heeft tot dusver geen resultaat opgeleverd.

Daarom heeft de bond zich nu gewend tot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om tot een oplossing te komen. Het verzoek is om voor 1 april het fietspad weer zandvrij te maken en daarna tot een structurele oplossing te komen.

Verder wil de bond van Reijnoud de Haan dat verstuivingen als gevolg van de bomenkap in dit gebied in de toekomst eerst getoetst worden aan de risico’s voor routenetwerken van fietsers, wandelaars en ruiters. Daartoe waren ook Richard Bakker en Lammert Mesken, bestuursleden van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied, kortweg Duinstichting, aanwezig om deze actie te ondersteunen en verdere bomenkap in dit gebied een halt toe te roepen omdat het kan zorgen voor meer zandverstuivingen.