BERGEN - Na zes jaar verschillende rollen binnen de fractie te hebben vervuld, ziet ze er naar uit om met het nieuwe enthousiaste fractieteam een sociaal liberaal beleid te realiseren in de gemeente Bergen. Otto heeft zich vanaf de start als fractielid ingezet op het gebied van zorg en welzijn en sinds kort ook ruimtelijke ordening. In het dagelijks leven is Otto jarenlang werkzaam geweest als leidinggevende in commerciële- en zorgorganisaties. Recentelijk heeft ze de overstap gemaakt naar het onderwijs. Zij is daar nu werkzaam als leidinggevende én docent maatschappijleer. ‘Zo heb ik van mijn hobby in de lokale politiek, mijn werk kunnen maken’, geeft Otto aan.

Jongeren bewust laten worden van hun toekomstige rol in onze democratie, maar daar ook kritisch op te zijn, heeft Otto tot deze carrièreswitch gemotiveerd. Zij zal zich als echte democraat inzetten voor een betrouwbaar bestuur. ‘Als je jarenlang in een Afrikaans land gewoond hebt, dat onder aan de lijstjes staat qua democratie en rechtsstaat, dan word je je bewust hoe belangrijk het is om voor deze waarden te blijven strijden.’Samen met het nieuwe fractieteam dat net zo gemotiveerd is, zal D66 Bergen zich naar verwachting van Otto in de komende raadsperiode geconfronteerd zien met moeilijke dilemma’s op het gebied van klimaat, zorg en wonen. ‘Wij gaan moeilijke keuzes niet uit de weg en zullen transparant onze afwegingen blijven communiceren.’

Otto groeide op in Heerhugowaard en na in Amsterdam en Afrika te hebben gewoond, is ze sinds 2012 woonachtig in de gemeente Bergen met haar man en zoon (13).