BERGEN - De provincie Noord-Holland vernieuwt het asfalt van de Zeeweg (N510) in Bergen tussen de Eeuwigelaan (N511) en Elzenlaan. Tegelijkertijd wordt de zichtbaarheid van de voetgangers- en fietsoversteek op de Zeeweg (N510) vergroot.


De werkzaamheden vinden plaats van maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei tussen 19.30 uur ’s avonds en 6.00 uur ‘s ochtends. Het verkeer wordt, met behulp van verkeersregelaars, over 1 rijstrook langs de werkzaamheden geleid. Er geldt een tijdelijke snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

Mochten de weersomstandigheden tegen zitten om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is een reservenacht ingepland van vrijdag 29 mei van 20.00 uur tot zaterdagochtend 30 mei 6.00 uur.

Werkzaamheden
Het asfalt van de Zeeweg (N510) is aan vernieuwing toe. De provincie Noord-Holland voert daarom onderhoud uit aan het asfalt en vernieuwt de belijning van de voetgangers- en fietsoversteek ter hoogte van de Uilenvangerweg. Ook worden daar nieuwe borden geplaatst. Deze aanpassingen zijn nodig om het verkeer te attenderen op de oversteek en zo de veiligheid van de voetgangers en fietsers te vergroten.

Meer informatie
Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de website van Gebiedscontract Midden-Noord of Twitter (@ProvincieNH).