BERGEN - Trek je laarzen aan en ga op 13 of 18 juni mee op excursie door de Weide Nes. Een bijzonder stukje natuur ten Zuiden van Bergen, waar je allerlei vogels en planten kunt bewonderen.

Ten Zuiden van Bergen, gelegen aan de Nesdijk, ligt de Weide Nes. Dit bloemrijke weidegebied van 3,6 ha werd aan het eind van de vorige eeuw bijna opgeslokt door de bollenteelt. De heer Houtkoper kocht het land en wist dit zo te voorkomen. Het gebied is heringericht als natuurgebied. Op het terrein is een vrij grote waterplas met eromheen rietruigtes en een deel dat begroeid is met struiken en jonge bomen. Er groeien en bloeien veel verschillende planten, zoals koningsvaren en verschillende orchideeën, en er broeden veel soorten vogels.

Trek je laarzen aan en ga mee op excursie in dit bijzondere, vaak drassige natuurgebied. Laat je verrassen door deze groene oase, de geuren en kleuren van de bloeiende graslanden en het gezang van vogels.

Meer informatie en aanmelden kan via: www.nm.nl/natuurgebieden/weidse-polders