HARGEN/PETTEN - De Harger- en Pettemerpolder is een favoriet gebied voor vogels. In het voorjaar broeden er veel kustvogels. In het najaar en de winter is het gebied rustplaats en foerageerplaats voor veel vogels. Natuurmonumenten zorgt voor deze fijne plek voor ze.

Er zijn twee plekken in de polder waar je veel vogels kunt tegen komen. Het bekendst zijn ‘de Putten’, de ondiepe watertjes in het midden van de polder. Maar ook ‘de Leie’, de hoek in het noordwesten van de polder tegen Petten aan is een fijne plek voor vogels. Broedvogels hebben veel last van vossen die op hun eieren en jongen afkomen. Vooral in de Leie zitten veel grondbroeders zoals kluut, scholekster en bontbekplevier die flinke verliezen lijden door vossen.
Natuurmonumenten beschermt de broedvogels in de Leie en De Putten met een elektrisch vossenraster. Dat staat in het broedseizoen rond de drukste broedgebieden en wordt er na weer weggehaald. Zo werken we voor steeds een nieuwe generatie kustvogels.

Zelf vogels kijken?
Vanuit de vogelkijkhut bij De Putten (loop vanaf de noordelijke parkeerplaats) kun je rustig turen naar de vogels op de eilandjes en in het water. De Leie is met een verrekijker te overzien vanaf het fietspad onderlangs de dijk.

Op 24 april en 22 mei organiseert Natuurmonumenten een excursie door het gebied. Vanaf april staan die online voor boeken en meer informatie: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/harger-en-pettemerpolder .