BERGEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen houdt vast aan het plan voor de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan. Het college heeft een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Hiermee voldoet de gemeente aan de in april door de Raad van State geëiste betere onderbouwing van het besluit uit 2021. Met hulp van de expertise van een extern bureau is beter onderbouwd waarom het besluit bijdraagt aan de veiligheid van fietsers en zijn belangen beter afgewogen. Ook nieuwe ontwikkelingen heeft het college in het besluit meegenomen.

Veiligheid fietsers
De Raad van State heeft in haar eerdere uitspraak de gemeente gevraagd beter toe te lichten waarom het besluit bijdraagt aan de veiligheid van de fietsers. Wethouder Wiesehahn zegt daarover: “Voor fietsers wordt het door de aanleg van een tweede fietspad echt veiliger. Dat is nog eens extra belicht. Onder andere de zogenoemde CROW-richtlijnen voor veilige fietspaden zijn daarbij bepalend. Volgens die richtlijnen is het pad nu niet veilig. In de nieuwe situatie wel.”

Betere belangenafweging
De Raad van State gaf de gemeente daarnaast de opdracht de belangen van bewoners en inwoners beter te wegen. “De voetgangersveiligheid gaat voor het beperkte aantal wandelaars aan de zuidzijde van de laan straks wel omlaag, maar dat blijft ruim binnen wat volgens de CROW-normen aanvaardbaar is. Dit terwijl de veiligheid van het pad voor fietsers juist verbetert. Ook de veiligheidssituatie bij de in- en uitritten van bewoners hebben we bekeken. Over de hele linie verbetert de veiligheidssituatie ook daar straks aanzienlijk", aldus de wethouder.

Nieuwe ontwikkelingen
Tot slot heeft de Raad van State de gemeente ook opgedragen het rapport “Nieuwe Inzichten” van de buurtvereniging en de nieuwe politieke verhoudingen mee te wegen. “De bewoners hebben terecht aanvullende vragen gesteld. Bijvoorbeeld over alternatieven, over de mogelijkheid het bestaande pad te verbreden en hoe we het aangedragen alternatief beoordelen. Dat hebben we nu ook in het nieuwe besluit meegewogen”.

Vervolgproces
Nu het college een nieuwe beslissing op het bezwaar van de bewonersvereniging heeft genomen, is het aan de bewoners om te bepalen of zij het nieuwe besluit wederom willen betwisten. Als dat zo is, dan kunnen zij rechtstreeks in beroep bij de Raad van State.