BERGEN AAN ZEE - In 1907 werd in Bergen aan Zee door tuinarchitect L.A. Springer een ontwerp gemaakt voor het Parnassiapark. In 1911 kwam het park tot stand, mede naar ideeën van mevrouw Van Reenen, de grondlegster van Bergen aan Zee. In 1914 werd in dit park het Duinmuseum gebouwd, in opdracht van dezelfde mevrouw Van Reenen, als informatiecentrum over de natuur.

Grenzend aan het Duinmuseum bevindt zich een fraaie heemtuin. De bekende natuurbeschermer Jac. P Thijsse adviseerde destijds over de aanleg van de tuin. De tuin kent door zijn speciale aanleg een grote mate van biodiversiteit met meer dan 200 plantensoorten. Met steun van het “Betrekken bij Groen Fonds” van de provincie Noord-Holland is dit jaar grootonderhoud aan de heemtuin uitgevoerd.

In het Parnassiapark worden doorlopend rondleidingen gegeven en in de heemtuin is een IVN-vrijwilliger aanwezig die eventuele vragen over de opzet en de planten kan beantwoorden.
Vrijwilligers van het IVN geven de bezoekers de nodige achtergrondinformatie over het ontstaan en het gebruik van het gebouw.

De dichter Ad Blomsteel draagt deze dag voor uit eigen werk. Hij heeft zich mede laten inspireren door het Parnassiapark en de natuur daaromheen. Er zijn twee vaste tijdstippen voor de voordracht: 11.30 en 14.30. Eventuele andere voordrachten worden flexibel afhankelijk van de publieke belangstelling gehouden.

Het Duinmuseum en de heemtuin bevinden zich in het Parnassiapark vlak bij de kinderboerderij, en is geopend op zondag 10 september van 11.00 -16.00 uur.
Kom zo veel mogelijk op de fiets want er is beperkte parkeermogelijkheid en het is betaald parkeren.