BERGEN - Wil je helpen het strand aantrekkelijk te maken voor broedvogels? Op het Groene Strand bij Camperduin broedt de bontbekplevier, uniek voor het vasteland van Noord-Holland. Hij kan wel wat hulp gebruiken! Kom donderdagmiddag 7 maart naar strandpaviljoen Struin om te horen hoe jij kan helpen.

Vorig jaar hebben we vijf nesten van de bontbekplevier op het strand gevonden. We willen komend jaar meer nesten zoeken en beschermen, zodat er nog meer jongen groot kunnen worden. We zoeken mensen die op verschillende manieren kunnen zorgen voor een aantrekkelijk strand:

  • Vogelwachters die tijdens het broedseizoen - april tot en met juli - nesten lokaliseren, beschermen en voorlichting geven aan het publiek
  • Verhalenvertellers die na een cursus als Groene Strand-gids, bezoekers de natuur op het strand laten ontdekken
  • Doeners die het plastic afval op het strand opruimen, met een eigen groepje of als begeleider bij acties
  • Facilitators die materialen vlak bij het strand kunnen opslaan, zoals nestkooien in het broedseizoen
  • Organisatoren die het leuk vinden om alle activiteiten met elkaar af te stemmen

Doe je mee?
Kom op donderdagmiddag 7 maart om 14.00 uur bij strandpaviljoen Struin in Camperduin voor meer informatie. Graag vooraf aanmelden via betrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl, dan ontvang je het programma.

Het Groene Strand is een initiatief van LandschappenNL - in Noord-Holland is dat Stichting Landschap Noord-Holland - die zich samen met Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Vogelbescherming Nederland en Stichting ANEMOON inzet voor de natuur op het Nederlandse strand. Het project wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij.