HEILOO - Welzijnsorganisatie het Trefpunt in Heiloo en Welzijn Bergen zijn blij met een nieuwe groep gecertificeerde vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich in als Respijthulp en gaan bij chronisch zieken of personen met dementie op bezoek met als doel ondersteuning te bieden in de thuissituatie.

De mantelzorger kan tijdelijk de zorg overdragen. Voorlezen, samen puzzelen, een wandeling of gewoon een dutje doen in de eigen omgeving. De respijthulp zorgt dat de mantelzorger met een gerust hart de deur uit kan, zonder bang te zijn dat het thuis niet goed gaat.

Voor meer informatie over Respijthulpen kunt u contact opnemen voor Heiloo 072 5331297 en voor Bergen 072 5093265.