CAMPERDUIN - Voor de meeste mensen is het strand een grote zandbak. Dat is het natuurlijk ook, maar behalve zandkastelen bouwen, wandelen en zonnen gebeurt er zo veel méér! Denk aan de vele zeevogels die langs de Nederlandse kust voedsel zoeken, overwinteren, uitrusten en broeden. Omdat er de laatste 50 jaar steeds meer mensen op het strand komen, staat een heel aantal deze strandvogels onder druk. Door (onbedoelde) verstoring en verkleining van het leefgebied vinden ze steeds minder makkelijk rust- en broedplekken.


Versterken natuur
Het project Het Groene Strand zet in op het terugbrengen en versterken van natuur op het strand. Die kan prima gedijen naast onze recreatie en het hoeft niet ingewikkeld te zijn, want het begint simpelweg met het laten liggen van de natuurlijke aanspoelsels. Wier, schelpen en krabbetjes trekken insecten en vogels aan. Door rustplekken te maken, krijgen de vogels meer ruimte en dan ben je al een heel eind!

Rustplek annex broedstrand
In Camperduin zijn de eerste stappen gezet naar een Groen strand. In samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een rustplek annex broedstrand gerealiseerd. Dat zal frequente strandbezoekers niet zijn ontgaan. Over een lengte van 1 km is langs een deel van de duinvoet een raster geplaatst. Het is enkele meters naar voren geplaatst om voor strandbroeders ruimte te creëren. De ‘Vogelbroed- en rustgebied’ borden lichten toe waarom en hoe ze kunnen helpen.

Groene vlag
In het project het Groene Strand werken (groepen) vrijwilligers, ondernemers, gemeenten en strandbezoekers samen om de natuur meer ruimte te geven. Goed voor de natuur én interessant voor de strandbezoeker om meer natuur te beleven. In Camperduin wordt gewerkt aan het opbouwen van deze strandcommunities. In een strandcommunity gaan vrijwilligers zich bezighouden met afval opruimen, voorlichting geven, monitoring en broedstranden. Diverse vrijwilligers(groepen) hebben aangegeven zich hiervoor in te willen zetten. Plaatselijke ondernemers zijn enthousiast en doen mee door bijvoorbeeld hun terras plasticvrij te maken. Ook gemeente Bergen is positief over het project. Allemaal bouwstenen om samen een Groen Strand te realiseren. Een strand kan hiermee een groene vlag krijgen die de groene bedoelingen van de samenwerking uitdraagt. Als u meer wilt weten of wilt meedoen in een strandcommunity, kijk dan op www.hetgroenestrand.nl

Het Groene Strand is een initiatief van LandschappenNL - in Noord-Holland is dat Stichting Landschap Noord-Holland - die zich samen met Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Vogelbescherming Nederland en Stichting Anemoon inzetten voor de natuur op het Nederlandse strand. Het project wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij.