BERGEN - De fractieleden van Gemeentebelangen, Meis de Jongh en Kees van Leijen sluiten zich per direct aan bij de VVD-fractie. De oorzaak is een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de te varen koers bij Gemeentebelangen.

Wij willen graag al onze energie steken in de toekomst van Bergen. Het nieuwe formatieakkoord geeft ons de mogelijkheid om daar de juiste bijdrage aan te geven”, zegt mevrouw de Jongh. De afgelopen week heeft een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen geleid tot een verschil van inzicht.

Tijdens de vergadering bleek dat de meerderheid van de leden niet wenst in te stemmen met het akkoord. Beide leden hebben daarna contact gezocht met de VVD. Mevrouw de Jongh: “In de komende periode willen wij werken aan een goede bestuurscultuur en ons inzetten voor de democratische vernieuwing zoals is opgeschreven in het akkoord.” Van Leijen vervolgt: “Onze uitgangspunten sluiten op elkaar aan en wij zien dat de VVD ook kiest voor deze positieve en opbouwende insteek.” Dit betekent concreet dat de raadsleden hun raadszetels meenemen en zich bij de VVD aansluiten.

De fractievoorzitter van de VVD is verheugd met deze versterking. De heer van den Beld geeft aan dat de raad de komende jaren zich gezamenlijk moet richten op de enorme taakstelling op het gebied van wonen, de energietransitie, dorpsgericht werken en de invoering van de omgevingswet. “Met mevrouw de Jongh en de heer van Leijen hebben wij er twee inhoudelijke en sympathieke raadsleden bij die zonder twijfel een sterke bijdrage zullen leveren. Wij hebben er zin in!”, aldus de heer van den Beld.

Tijdens de raad van 11 april zullen mevrouw de Jongh en de heer van Leijen officieel toetreden tot de VVD-fractie.