BERGEN - De Raad van State in Den Haag heeft woensdagmorgen 10 april 2019 in een lijvige uitspraak met bijna 18.000 woorden “het besluit van de raad van de gemeente Bergen (NH) van 9 november 2017 waarbij het bestemmingsplan “De 7 Dorpelingen” is vastgesteld” vernietigd.

Tegen het bestemmingsplan De 7 Dorpelingen was bezwaar aangetekend door Bewonersvereniging Bergen Centrum, Stichting mr. Frits Zeiler te Bergen, Olie Exploitatiemij B.V., gevestigd te Hoorn, mevrouw Francisca van Hövell en nog enkele anderen. De meeste partijen werden vertegenwoordigd door een batterij advocaten.

De gemeente Bergen had voor deze klus de specialisten mr. J.F. de Groot, advocaat te Amsterdam, mr. J.Th. van Oostrum, advocaat te Alkmaar, en drs. S. Plezier ingehuurd.

RvS-voorzitter mr. J. Kramer en zijn team hadden ruimschoots de tijd en voorbereiding genomen om tot de niets verhullende en duidelijke uitspraak te kunnen komen.

In een aantal bezwaarpunten die door de Bewonersvereniging Bergen Centrum, Stichting Mooier Bergen en Stichting mr. Frits Zeiler werden aangevoerd ging de RvS niet mee. De RvS verklaarde echter op enkele belangrijke punten de beroepsgronden van deze drie entiteiten wel degelijk gegrond. Daarmee werd het raadbesluit van 9 november 2017 vernietigd.

De gemeente heeft namelijk verzuimd onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur: op zo’n 400 meter afstand van het bouwgebied ligt het Noordhollands Duinreservaat. Het bestemmingsplan is daarom in strijd met de Wet natuurbescherming.

Parkeernormen en goothoogtes
Daarnaast zijn er een aantal kleinere omissies en onduidelijkheden rond onder meer de parkeernormen en de goothoogtes. Al met al reden om het bestemmingsplan, waar de gemeenteraad eind 2017 mee instemde, te vernietigen.

De RvD verklaarde de beroepen van Francisca van Hövell en de Olie Exploitatiemij B.V. volledig ongegrond.

Ondanks deze tegenslag denken zowel de advocaten van de gemeente Bergen én die van Schrama BV, dat middels enkele kleine reparaties het plan met succes opnieuw aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Uiteindelijk zal dan mogelijk toch het plan van De 7 Dorpelingen kunnen worden gerealiseerd.

Nu is de vraag hoe het nieuwe college, de raad en het collegeprogramma deze uitspraak (a.s. dinsdag 16 april is er een speciale raadsmeeting) van de RvS gaan interpreteren?

Reactie Stichting Mooier Bergen
We zijn ontzettend blij met deze uitspraak. Gezien de nieuw ingeslagen koers hebben we nieuw vertrouwen dat de gemeenteraad deze unieke kans zal aangrijpen om nu met betrokken partijen de ruimte te pakken om tot een meer gedragen plan te komen dat in lijn is met het formatieakkoord.

De Raad van State vond een aantal fouten in het bestemmingsplan dusdanig zwaar wegen, dat deze niet in een tussenuitspraak of met ‘bestuurlijke lussen’ gerepareerd kunnen worden en heeft daarom het hele bestemmingsplan vernietigd. Het eerder genomen raadsbesluit van 9 november 2017, waarbij het bestemmingsplan is vastgesteld, komt hiermee te vervallen.

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl