NOORD-HOLLAND - In de duinen van het Noord-Hollands Duinreservaat ter hoogte van Egmond-Binnen zijn 4 jaar geleden 7 kerven aangelegd. Kerven zijn grote doorgangen in de duinen die zorgen dat strandzand het duingebied in kan waaien.


Het kalkrijke zandstrand is belangrijk voor veel plant- en diersoorten die in de duinen leven.

Kerven zorgen voor overstuiving

Door de neerslag van stikstof zijn veel duingronden verzuurd, wat niet goed is voor de biodiversiteit. Unieke duinplanten houden juist van schrale (niet-zure) omstandigheden. Overstuiving van kalkrijk zand is essentieel voor duinplanten om te overleven. Ook dieren profiteren van het kalkrijke zand. Slakken bouwen bijvoorbeeld hun huis van kalk.

Vergroten van de biodiversiteit

De natuur vormt de basis van ons leven. Het is belangrijk om verschillende plant- en diersoorten te beschermen. Als 1 soort verdwijnt, dan heeft dat gevolgen voor alle andere soorten. Elke keer als een plant of dier verdwijnt, wordt de natuur zwakker. Het beschermen van de biodiversiteit is belangrijk om de natuur robuust te houden.

Bescherming van de kust

Kerven zijn bovendien belangrijk voor de bescherming van de kust. Doordat de wind vrij spel krijgt, gaan de duinen ‘aan de wandel’ en groeien aan door de verplaatsing van zand. Dit gewenste effect heet ‘dynamische duinen’. Zo blijven de duinen sterk en kunnen deze ons goed blijven verdedigen tegen opkomend zeewater.

De 7 zusters

De 7 kerven bij Egmond-Binnen hebben de bijnaam ‘de 7 zusters’ gekregen. Ze zijn bijna 4 jaar geleden met subsidie van de provincie door PWN aangelegd. Elk jaar worden de kerven dieper en waait er meer strandzand landinwaarts, vooral wanneer het stevig stormt. In deze video zie je de kerven vanuit de lucht. Boswachter Natasja Nachbar (PWN) legt uit waarom ze belangrijk zijn voor de biodiversiteit in het duingebied en voor de bescherming van onze kust.


Kijk 'Natuurherstel aflevering 5: grote kerven in de duinen'
(YouTube)

Natuurherstel

De natuur is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. De provincie voert samen met partners extra maatregelen uit om schade aan de natuur te herstellen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk voor de bescherming van verschillende plant- en diersoorten en hun leefgebieden. Bekijk de hele videoreeks over natuurherstel.