EGMOND AAN ZEE - Rond de 100 kinderen van basisschool OBS Driemaster uit gemeente Bergen zijn begin 2020 gestart met Schooljudo. Zij doen nu voor het derde jaar mee aan het Schooljudo programma. Eerdere jaren stonden de waarden vertrouwen en samenwerken centraal. In dit derde jaar staat de waarde respect centraal. Met hierin onder andere de onderwerpen: respect voor je omgeving, respect naar elkaar, respect naar jezelf en leren van het verleden.

IT4Kids en Schooljudo
Door de samenwerking tussen IT4Kids en Schooljudo werken de leerlingen aan belangrijke Schooljudo waarden als vertrouwen, weerbaarheid en beheersing. IT4Kids zet zich in voor kinderen die vanuit hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben om zich op sportief gebied te ontwikkelen. IT4Kids vindt dat ieder kind het recht heeft op een goede toekomst en is ervan overtuigd dat sport een belangrijk middel is om een ontwikkeling van kinderen te waarborgen. Dit sluit goed aan op het primaire doel van Schooljudo; het gericht werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en ‘Skills for life’ meegeven waar de kinderen hun hele leven profijt van hebben.

Schooljudo gelooft dat ieder kind uniek is. En dat judo het ultieme middel is om een kind in zijn of haar kracht te zetten. Zowel motorisch als sociaal-emotioneel. Met echte judomatten zorgt Schooljudo voor een wel hele bijzondere inrichting. Het speellokaal wordt omgetoverd tot een ware dojo. Entertrainer Eveline zorgt ervoor dat de kinderen in judopak vol zelfvertrouwen en plezier op de mat staan.

Scholen gaan bij voorkeur meerdere jaren met de Schooljudo-methodiek aan de slag. Een doorlopende leerlijn, waarbij ieder jaar één waarde wordt uitgelicht, zorgt ervoor dat de kinderen gedurende hun schoolperiode ‘Skills for Life’ meekrijgen.