BERGEN AAN ZEE - Wil je weten hoe het komt dat er ten noorden van Bergen aan Zee kalkarme duinen zijn en ten zuiden kalkrijke? Of wat de relatie is van Jac P Thijsse met Bergen aan Zee?

Op zondagmiddag 2 april 2023 start een duinwandeling vanaf het IVN gebouw Parnassia in het Parnassiapark in Bergen aan Zee waar de antwoorden worden gegeven.
De route gaat langs enkele karakteristieke gebouwen in Bergen aan Zee en door de duinen zuidelijk van het dorp. We vertellen iets over de historie van Bergen aan Zee, het beheer van de duinen en de unieke natuur in het grensgebied kalkarm-kalkrijke duinen.

Het begint om 14:00 uur. Deze wandeling duurt ongeveer twee uur, is bedoeld voor volwassenen en is niet geschikt voor mindervalide wandelaars. De kosten zijn € 3,00 p.p.
Een duinkaart is verplicht. Te verkrijgen bij de automaat in Bergen aan Zee of via http://www.pwn.nl/duinkaart. Wij verwachten maximaal 15 volwassen. Stevig schoeisel en weersbestendige kleding wordt aanbevolen.

Info en aanmelden: Hans Stapel, telefoon 072 850 6484 hans.stapel@quicknet.nl Aanmelden tot uiterlijk één uur van te voren.