BERGEN - Sinds augustus wordt het scholenlandschap in Bergen (NH) verrijkt door een nieuwe basisschool: Vovie. In november is de particuliere school goedgekeurd door de Inspectie van Onderwijs en staat nu open voor nieuwe kinderen tussen de 4 en 12 jaar.


Vovie bevindt zich midden in het groen op het terrein van het Ecodorp Bergen en beschikt over een groot buitenterrein en twee klaslokalen. De kinderen zijn elke dag minimaal twee uur buiten en er is veel ruimte voor vrij spel. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden wat zich richt op de fysieke, emotionele, cognitieve, sociale en spirituele ontwikkeling van de kinderen. Leerkracht Milan Vonk (32) verklaart: 'Het bijzondere aan Vovie is dat de kinderen zich vanuit hun essentie kunnen ontplooien én tegelijkertijd voorbereid worden op passend vervolgonderwijs.' Kinderen leren het best door te ervaren en de noodzaak in te zien van wat er geleerd wordt, daarom is er bij Vovie veel projectonderwijs. Daarbinnen is veel aandacht voor vaardigheden op het gebied van rekenen, taal, meetkunde, Engels en burgerschap. Ook worden er inspirerende ondernemers en gastdocenten aangetrokken. Zo biedt de school op dit moment permacultuur lessen, kunstlessen bij het museum Kranenburgh, bewegingsen communicatielessen en paardenverzorging.

Ook als particuliere school is Vovie verplicht zich aan de nationale referentieniveaus in taal en rekenen te houden, maar is wel vrij in de vormgeving van het onderwijsprogramma en kiest er daarom voor om niet te toetsen. Omdat Vovie geen overheidssubsidie ontvangt is de school afhankelijk van een ouderbijdrage, deze wordt naar draagkracht bepaald.

In november werd Vovie door de Inspectie van Onderwijs goed gekeurd en is nu een erkende school. 'Onze missie is nu om de school in Bergen en omgeving bekend te maken, zodat er meer kinderen van dit soort onderwijs mogen genieten. Kinderen wiens ouders een bewuste keuze maken, kinderen die vastlopen in het reguliere onderwijs of misschien zelfs een paar van de 15.000 thuiszitters die niet in het systeem passen en juist bij een school als Vovie weer op zouden bloeien.' vertelt Suzanne Grieger, een van de drie oprichters van de school.

Het onderwijs wordt vanuit een holistisch wereldbeeld vormgegeven en de ethische principes van de permacultuur (zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en eerlijk delen) maken het fundament uit. Wie nog nooit van permacultuur gehoord heeft: Permacultuur is het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam, economisch in evenwicht en sociaal rechtvaardig is.

Op woensdag 20 januari vindt er een kennismakingsmiddag plaats voor geïnteresseerde ouders. Aanmelden kan via www.vovie.nl