BERGEN - De nieuwe particuliere basisschool Vovie is in het afgelopen schooljaar van 6 naar 23 kinderen gegroeid. Er zijn nog een paar plekken vrij voor het volgend schooljaar. Op 29 juli vindt er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden plaats.

Midden in het groen op het terrein van het Ecodorp Bergen bevindt zich sinds één jaar een basisschool waar de kinderen zich vanuit hun essentie en op basis van vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen ontplooien. De 23 kinderen zijn verdeeld in twee groepen met gemengde leeftijden. “Wij hebben zeer goede ervaringen met de gemengde groepen; de kinderen leren op deze natuurlijke manier veel van en met elkaar“, verklaart Suzanne Grieger, een van de drie oprichters van de school. De groepen zijn kleinschalig en bestaan uit maximaal 15 kinderen, er zijn dus nog een paar plekken vrij na de zomervakantie.

Op donderdag 29 juli vindt er tussen 14 en 15.30 uur een kennismakingsmiddag plaats voor geïnteresseerde ouders en belangstellenden. Aanmelden kan via www.vovie.nl

Bij Vovie zijn de kinderen elke dag minimaal twee uur buiten en er is veel ruimte voor vrij spel. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden wat zich richt op de fysieke, emotionele, cognitieve, sociale en spirituele ontwikkeling van de kinderen. Ouders en leerkrachten vormen een gemeenschap rondom de kinderen en zijn betrokken bij de vormgeving en ontwikkeling van de 'Learning Community'.