BERGEN - Uit onderzoek blijkt dat renoveren van het huidige schoolgebouw niet haalbaar is en dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voornemens is om nieuwe huisvesting te realiseren. Gezien de randvoorwaarden die het ministerie heeft vastgesteld, zal buiten de gemeentegrenzen van Bergen worden gezocht naar een nieuwe locatie. De Europese School is sinds 1976 in Bergen gevestigd.

Holland boven Amsterdam is gebaat bij de aanwezigheid van de Europese School in de regio. Naast leerlingen wiens ouders gelieerd zijn aan Europese instellingen, volgen ook kinderen van bijvoorbeeld internationale medewerkers van de datacenters uit Wieringermeer en de Marine in Den Helder hier hun onderwijs.

Aantrekkelijk voor jonge gezinnen
Het aantrekken van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam heeft ook voor Holland boven Amsterdam gevolgen. Jonge internationale gezinnen zien in HbA een aantrekkelijke woonomgeving dat versterkt wordt door de aanwezigheid van de Europese School. De school zal gevestigd worden binnen een straal van 50 kilometer van EMA en JRC (Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Petten) en nabij een intercity treinstation.

Ook JRC pleit voor nieuwbouw van de school in de regio. Directeur Prof. Piotr Szymanski geeft aan, “De Europese School is van groot belang om nieuwe medewerkers aan te trekken en de huidige medewerkers te behouden. Er zijn geen alternatieve mogelijkheden binnen een redelijke afstand van Petten. Een groot deel van onze medewerkers heeft bovendien een woonlocatie gekozen op basis van de aanwezigheid van de Europese School in Bergen. Wij vinden het daarom onontbeerlijk voor ons werk dat het nieuwe schoolgebouw op of in de nabijheid van de huidige locatie blijft.”

Tijdspad nog onbekend
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de nieuwe Europese School in gebruik zal worden genomen. Het onderwijs zal tijdens de bouw/verbouwing van de nieuwe school in het huidige pand voortgezet worden. Het ministerie van OCW blijft in deze periode verantwoordelijk voor de huisvesting van de school in Bergen. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie in Alkmaar, Castricum en Zaandam.