BERGEN - Al twee jaar is Stichting Sport-Z actief betrokken bij het beweegbeleid in de gemeente Bergen. Deze stichting zet sport als middel in om een samenleving te creëren waar iedereen aan mee kan doen, vooral voor hen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De stichting introduceert met de Schoorlse Lavinia Bijl een nieuw gezicht en aanspreekpunt in de gemeente Bergen. Lavinia neem het werk van haar voorgangster over en initieert projecten en samenwerkingsverbanden om mensen in kwetsbare doelgroepen in beweging te brengen.

Er zijn altijd inwoners die belemmeringen ervaren, dit kan komen door iemands leeftijd, levensfase, fysieke of mentale gezondheid, achtergrond, financiële situatie of sociale positie. De programma’s die Sport-Z opstart zijn dan ook gericht op het bevorderen van participatie, vitaliteit, gezondheid en sociale interactie binnen deze doelgroepen. Lavinia is dan ook nauw betrokken bij het programma Bergen Ontmoet, waarbij inwoners in een uitkeringssituatie twee keer per week met elkaar sporten. Ook staat zij in nauw contact met het speciaal onderwijs, zorginstellingen, het sociaal team, ouderenwerk en jongerenwerk en speelt in op de behoeften die daar aan bod komen. Binnenkort start bovendien een programma waarmee inclusiviteit op het reguliere basisonderwijs tijdens de gymlessen bespreekbaar wordt gemaakt. Leerlingen stappen hierbij letterlijk ‘in de schoenen van een ander’.


De van oorsprong Schoorlse Lavinia is inmiddels geïntroduceerd bij de vele netwerkpartners van Sport-Z. Ook inwoners van de gemeente Bergen kunnen echter contact met haar opnemen als zij signalen opvangen uit een groep die beweegbelemmeringen ervaart, of als zij zelf tot deze groep behoren. Dit kan via L.Bijl@sport-z.org of 06-43234035.