ALKMAAR - Vanaf 30 april 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Noord-Holland Noord. Met de nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

Zelfstandig wonende ouderen
Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder mogen regelmatig visite ontvangen van één of maximaal twee vaste personen.

Muziek bij verzorgingshuizen
Kleinschalige optredens op het terrein van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn toegestaan vanaf 30 april 2020. Artiesten moeten wel vooraf toestemming hebben gekregen van het verpleeg- of verzorgingstehuis. Het is niet de bedoeling dat artiesten hun optreden promoten. Het optreden is alleen bedoeld voor de bewoners, pottenkijkers zijn niet gewenst.

Onderwijs en noodopvang
Scholen in het basisonderwijs openen vanaf 11 mei hun deuren, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang.

Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas. Kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat volledig weer open.

Ouders worden opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen en het openbaar vervoer te ontlasten.Het voortgezet onderwijs mag zich gaan voorbereiden om leerlingen vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school te laten gaan.

Sport
Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en-spel, met uitzondering van (officiële) wedstrijden. Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten daarbij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

Over de invulling maken gemeenten afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Hierdoor kunnen verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Ook topsporters mogen hun training hervatten, zolang zij zich aan de anderhalvemeter-regel houden.

Kamperen
Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes met eigen sanitair mogen in Noord-Holland Noord open vanaf 1 mei 2020. Indien mensen een chemisch toilet gebruiken, moet het de mogelijkheid zijn om op de camping of het kampeerterrein te lozen in de daarvoor bestemde voorzieningen, ondanks dat de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen nog dicht zijn.

De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden blijven gesloten.