BERGEN - De Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) heeft het initiatief genomen om de gemeente, projectontwikkelaar en alle eigenaren van de panden op het door de brand bij Bello getroffen gedeelte van het Plein in Bergen NH aan tafel te krijgen. Het doel is om met de gemeente, eigenaren en bouwbedrijf Bot Bouw B.V. (de beoogd ontwikkelaar) te verkennen hoe de nieuwbouw op dit deel van het Plein kan worden versneld.

De brand bij Bello is een ramp voor de direct betrokkenen. Winkeliers hebben direct een problemen doordat ze geen locatie meer hebben om hun onderneming uit te oefenen. Het bestuur van de Bewonersvereniging Bergen Centrum wil graag meedenken bij het zoeken naar mogelijke oplossingen.

De gevolgen van de brand baren zorgen voor het aanzien van het Plein. Niemand is blij met een sloopgat op het Plein. Er zijn al ontwikkelingen voor een deel van het Plein en voor het Harmonieterrein. Nu deze calamiteit zich heeft voorgedaan vinden we het een goed idee om ook de herinrichting van dit deel van het Plein bij de plannen te betrekken.

Het creëert een unieke gelegenheid om bijvoorbeeld een uitgebreide, zeg definitieve oplossing voor het parkeren in het centrum te realiseren.
Door het litteken dat in het Plein is ontstaan is snelheid van handelen geboden. Overleg in het verleden tussen de gemeente en de BBC heeft geleid tot een tweetal memo’s voor ontwikkelingen in het centrum opgesteld door het gemeentebestuur. Deze dienen volgens de BBC als uitgangspunt voor de verdere herontwikkeling van het Plein.
In de afgelopen jaren zijn herhaaldelijk plannen geformuleerd voor de ontwikkeling rondom het Plein, die om uiteenlopende redenen (nog) niet zijn gerealiseerd. Een niet adequate communicatie tussen de verschillende belanghebbende partijen heeft daarbij beslist een rol gespeeld.

Het bestuur van de BBC wil door een bemiddelende rol te spelen nagaan wat de wensen en mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van het Plein. En zo een stimulans te geven om het proces te versnellen.