BERGEN - Al jarenlang geeft Bergens Harmonie de inwoners van Bergen de gelegenheid om uw oud papier te verzamelen in de bekende blauwe containers naast het harmoniegebouw.

Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat er meer naast dan in de containers beland. Vrijwilligers proberen dit in de hand te houden maar op deze manier is dit niet meer te doen.

Wij vragen de inwoners van Bergen dan ook om dozen plat te maken en alles in de daarvoor bestemde containers te doen.

We zien de laatste tijd ook steeds meer grote hoeveelheden bedrijfsafval in de containers. Heeft U bedrijfs afval, breng dit dan naar de werf aan het Molenweidtje en gooi het niet naast de containers.

Tevens attenderen wij U erop dat er geen papierinzameling is tussen 23 december 2023 en 3 januari 2024.