EGMOND-BINNEN - In Egmond-Binnen koopt de provincie Noord-Holland 13 hectare grond die geschikt is voor bloembollen- en groenteteelt.


De percelen kunnen worden ingezet als ruilgrond voor agrariërs die nu in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ondernemen en daar uit willen. De verkopende partij heeft de provincie zelf benaderd met het aanbod de gronden te kopen. Noord-Holland betaalt hiervoor een marktconforme prijs.

Gebiedsprocessen

De aangekochte percelen kunnen met name interessant zijn voor agrariërs van wie het bedrijf aan de rand ligt van de duinen tussen Wijk aan Zee en Den Helder. In deze regio lopen meerdere gebiedsprocessen om onder andere het Natuurnetwerk af te ronden. Diverse ondernemers hebben aangegeven hun grond binnen het NNN aan de provincie te willen verkopen als er voor hen ruilgrond op een plek buiten het Natuurnetwerk beschikbaar is.

Afronden Natuurnetwerk

In Noord-Holland zijn er 24 gebiedsprocessen om de natuur sterker te maken. In elk gebied is een projectleider of gebiedsregisseur aan de slag. Hij of zij betrekt grondeigenaren, pachters, inwoners, natuurorganisaties en maatschappelijke partners en laat onderzoek doen naar de ecologische situatie.

Daaruit ontstaat een samenhangende aanpak voor het versterken van het Natuurnetwerk, eventuele Natura 2000-gebieden, de afname van stikstofuitstoot en -neerslag en zaken als bodemdaling. Die aanpak valt voor elk gebied anders uit. De voortgang en programmering per gebied is samengevat in het Programma Natuurnetwerk 2022. Dit document wordt jaarlijks geactualiseerd.