BERGEN AAN ZEE - PWN is half november begonnen met het verwijderen van 16,2 hectare dennenbos in Bergen aan Zee. Dat is het totale gebied waar dennenbomen verdwijnen om in een veel groter gebied van 60 hectare (het Lange Vlak) de natuur weer sterk en gezond te maken.


De dennenbomen die weggehaald worden, vormen nu nog een windscherm vlak aan de kust. Hierdoor wordt de invloed van zout en wind naar Het Lange Vlak tegengehouden. Dankzij de bomenkap hebben wind, zand en zout straks weer vrij spel. Dat is cruciaal voor gezonde duinen en nodig om het negatieve effect van stikstofneerslag tegen te gaan. Duinspecifieke planten en dieren krijgen weer volop de ruimte en dat is goed voor de biodiversiteit.Met een speciale meetmethode (Häglof, oppervlakte boomstam per hectare) is ingeschat om hoeveel bomen het gaat, omdat het getal 16,2 hectare de meeste mensen niet veel zegt. Volgens PWN gaat het om ongeveer 13.000 bomen. PWN herkent zich niet in alternatieve aantallen die in de media door andere partijen (zoals de Duinstichting) worden genoemd. Na het weghalen van de bomen en een deel van de boomstronken wordt op sommige plekken ook de stikstofrijke en zure bovenste strooisellaag verwijderd.

De werkzaamheden zijn uiterlijk 15 maart 2024, voor de start van het broedseizoen, afgerond.

Lees meer over de werkzaamheden op de website van PWN