KOEDIJK - De provincie Noord-Holland stelt de Rekervlotbrug tussen Bergen en Koedijk uiterlijk 24 december 2021 weer open.


Het vlot is gerepareerd in de fabriek en inmiddels terug in het Noord-Hollands Kanaal. De periode tot 15 december is nodig om alle onderdelen van de Rekervlotbrug te monteren. Daarna worden testen uitgevoerd om te zien of alles naar tevredenheid werkt. Mocht dat het geval zijn, dan is de Rekervlotbrug mogelijk nog iets eerder beschikbaar voor voetgangers en fietsers.

De tijdelijke veerpont gaat uit de vaart zodra voetgangers en fietsers weer gebruik kunnen maken van de Rekervlotbrug om het Noord-Hollands Kanaal over te steken.

Korte verkeersstops door werkzaamheden

De komende weken zijn de werkzaamheden, buiten meer zichtbaar. Zo komt er in de week van 29 november een hijskraan om onder andere de geleiders van het vlot te monteren. Vanaf 6 december wordt met een grotere hijskraan het vlot gekoppeld aan het andere deel van de brug. Na het afmonteren en afstellen van de brug wordt de brug vanaf 15 december uitvoerig getest. De meeste werkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder hinder voor de scheepvaart of het wegverkeer. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren kan het zijn dat het wegverkeer, de veerpont of de scheepvaart een enkele keer kort moet wachten. Er zijn dan verkeersregelaars aanwezig. De kranen komen langs de Kanaaldijk (in Koedijk) op de opstelplaats voor de brug te staan. De weg blijft in principe toegankelijk voor het verkeer en de bewoners. Hierdoor is de hinder minimaal.

Duurzame oplossing Rekervlotbrug

Voordat de Rekervlotbrug aangevaren werd, waren er regelmatig storingen aan de brug. Dat heeft te maken met de balans van de brug die voor overmatige slijtage zorgt. De provincie gaat dit probleem aanpakken en hoopt daarmee de betrouwbaarheid van de brug te vergroten.

De werkzaamheden vinden plaats in het voorjaar 2022. Zodra meer bekend is over de planning en de impact van de werkzaamheden maakt de provincie dit bekend. De verwachting is dat voetgangers en fietsers dan tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de brug en een omleidingsroute volgen. Er is gekeken of de werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd konden worden met de reparaties aan de Rekervlotbrug. De brug zou dan nog langer dicht blijven onder andere vanwege de lange levertijd van materialen. Dat is niet wenselijk omdat de brug al zo lang afgesloten is, maar ook omdat in de winter de kans groter is dat de tijdelijke veerpont niet vaart vanwege slechte weersomstandigheden.