EGMOND AAN DEN HOEF - Vier oude schoolkameraden zorgen dat een kerkhofje op de route Egmond er geweldig bij ligt! Wie langs de weg naar Egmond fietst komt langs een mooie begraafplaatsbij het Karmelietessenklooster aan de Herenweg bij Egmond aan den Hoef. Altijd interessant om af te stappen, de doden te eren en te lezen wat de namen van buurtgenoten zijn en waren.


Langs de graven lopend viel het ons op hoe mooi het kerkhof onderhouden is! Metprachtige bloemenstruiken en planten; de vlinders en bijtjes laten zich veelvuldig zien. In een gesprekje op gepaste Corona-afstand, met de aanwezige tuinmannen bleek dat het 4 vrienden van de lagere school zijn die nu, na hun pensioen weer contact hebben. Met als hobby het mooi onderhouden van het kerkhof aldaar!

Het startte met het het overlijden van een zoon van een van hen, die daar begraven ligt. Het viel de vader op dat het kerkhofje slecht onderhouden werd. Hij wilde daar wat aan doen. Een andere vriend ging hem helpen en nu doen uiteindelijk 4 vrienden, het onderhoud wekelijks op woensdags!

Wie daar familie begraven heeft liggen; naast af en toe langsgaan voor een familiebezoekje, zou men best op woensdag eens een cake of een taartje kunnen langsbrengen; dat zullen deze heren vast heerlijk vinden voor dit geweldige vrijwilligerswerk!