BERGEN - Uit de verte lijkt het geen echte dier, maar het is een heuse kat die bij tijd en wijle de eer brengt en het Russenmonument.

In Bergen NH ondersteunt' door in schitterende houding plaats te nemen op een van de granieten pilaren van het oorlogsmonument. Het zou zomaar een Siberische kat kunnen zijn!

Het monument is ter herinnering aan naar schatting 1785 Russische militairen die sneuvelden tijdens de Slag bij Bergen in 1799. En werd in 1901 geschonken aan het tsaristische Rusland door jonkvrouw Wilhelmina Jacoba Van Reenen-Rendorp op initiatief van de Russisch militaire attaché.