GROET - Honderden mensen zijn vandaag wakker geworden in een ‘andere’ straat. Straatnaambordjes zoals Meeuwenlaan, Talingstraat en Wulpenstraat zijn in Groet veranderd in Meeuwenweg en Wulpenweg om aandacht te vragen voor de natuurcrisis. “Als de politiek nu geen actie onderneemt tegen de hoge uitstoot van stikstof die neerslaat in onze natuur, dan bestaan deze planten en dieren straks alleen nog als straatnaam”, benadrukken initiatiefnemers Greenpeace & Friends.


De actie wordt in het hele land uitgevoerd door meer dan 300 vrijwilligers van Greenpeace en andere natuurliefhebbende organisaties. Duizenden straatnaambordjes met kwetsbare plant- en diersoorten worden aangepast met het woord WEG en een QR code die leidt naar een website met meer informatie over de natuurcrisis.

Samen laten de honderden vrijwilligers zien dat er in Nederland mensen in actie komen om de Nederlandse natuur te beschermen en de afname van biodiversiteit tegen te gaan: “Met z’n allen zijn wij de afwachtende houding van de politiek zat; de politiek moet nu haast maken.” Dit signaal geven zij, o.a. via social media, af aan politici in Den Haag. Greenpeace en de andere natuur- en milieuorganisaties roepen de formerende partijen en de Tweede Kamer op om snel met de benodigde maatregelen te komen om de hoge stikstofuitstoot terug te dringen en de natuur te beschermen en te herstellen.

De urgentie is hoog! Bijna 90% van de Nederlandse beschermde natuurtypen verkeert in matige tot slechte staat. Sinds 1990 is het aantal wilde dieren in Nederland gehalveerd. Op hoge zandgronden, zoals de Veluwe, zijn er zelfs 70% minder dieren dan in 1990. “Er is inmiddels een zwarte lijst van habitattypen waarvoor het nu of nooit is. Ondanks hun beschermde status als Natura2000-gebieden staan deze op omvallen en is onherstelbare schade mogelijk. Kortom, onze meest kwetsbare natuur vraagt nu om actie van de overheid”, aldus de natuur- en milieuorganisaties.