SCHOORL - De provincie Noord-Holland gaat voorlopig de helft van de veegkosten betalen die ervoor zorgen dat het fietspad Blijdensteinsweg vrij van zand wordt. Dit fietspad loopt door de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat.


Het gaat om meerdere veegbeurten per jaar, voor maximaal 5 jaar. Dit kost € 45.000,-. Het komende jaar komen de natuurbeheerders van de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat, Staatsbosbeheer en drinkwaterbedrijf PWN, met een definitieve oplossing voor het knelpunt.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Het is natuurlijk een mooi succes dat de duinen zijn hersteld en weer stuiven. Dat is 1 van de redenen waarom deze natuurgebieden Europees beschermd zijn. Op maar heel weinig andere plekken komt dit soort natuur voor. Het betekent echter wel dat we naar neveneffecten kijken en die samen met de terreinbeheerders gaan oplossen. Zo kunnen de duinen blijven stuiven en de fietsers blijven fietsen.”

Stuivend duin

De Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat maken deel uit van Natura 2000. De afgelopen jaren heeft de provincie samen met Staatsbosbeheer en PWN natuurherstelmaatregelen getroffen, waardoor de oorspronkelijke dynamische duinnatuur terugkeert, oftewel stuivend duin. Dat is op deze plek mogelijk omdat de duinen op deze plek een groot aaneengesloten gebied is op de overgang tussen kalkrijke duinen en kalkarme duinen. Daarbij hoort een grote variatie aan beschermde plant- en diersoorten die terugkeren vanwege het natuurherstel.