BERGEN - Vanaf 1 september wordt in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord tijdens een proefperiode een drone ingezet om natuurbranden te ontdekken. Vanuit de lucht kan het met infraroodcamera uitgeruste toestel onder andere branden opsporen. Ook kan een beeld gevormd worden van de grootte en ontwikkeling van de brand. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt hiervoor samen met de Nederlandse dronebouwer Avy en CHC Helicopters Netherlands, die de benodigde mankracht en de vergunningen heeft geregeld om de drone in te kunnen zetten.

In een periode van zes maanden testen de drie partijen uit of de inzet van drones in het langgerekte duingebied van Noord-Holland Noord een positieve bijdrage levert aan het bestrijden van natuurbranden. “Er zijn eerder testvluchten gedaan boven de Veluwe”, zegt Niels van Roon van CHC Helicopters. “Nu willen we weten hoe je een goed overzicht kunt krijgen in heuvelachtig duingebied en wat de krachtigere zeewind voor invloed heeft.”

Ook moet de verbinding tussen de camera in de drone en de mobiele commando unit van de veiligheidsregio optimaal zijn, zodat het brandbestrijdingsteam zich direct een goed beeld van de brand kan vormen. Een ander punt van onderzoek is de verbinding van de drone met het telecomnetwerk in de regio. Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Krishna Taneja: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe overheid en bedrijfsleven kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. Daarbij is het natuurlijk prachtig als we innovatieve technieken kunnen inzetten om de veiligheid in onze regio te verhogen.”
De veiligheidsregio stemt haar bevindingen af met Brandweer Nederland.

Voor Avy is het maatschappelijk belang een pluspunt in deze samenwerking. “Met onze drones kunnen we branden vroegtijdig herkennen en zo levens redden en schade beperken”, geeft CEO Patrique Zaman aan. “We werken momenteel aan een verbeterde versie die met hogere windkracht kan vliegen en waarbij de camera nog beter is gepositioneerd.”

Drenkelingen zoeken
Naast natuurbranden kunnen de onbemande luchtvaartuigen ook gebruikt worden om met de infraroodcamera’s vermiste mensen te vinden. Bovendien onderzoeken de samenwerkende partijen hoe de drones van pas kunnen komen bij het zoeken naar drenkelingen. “We kunnen tot vijfhonderd meter uit de kust ondersteunen bij het vinden van mensen in nood”, aldus CHC-projectleider Van Roon. “Een blik van boven kan zeker behulpzaam zijn.”

Idee is dat bij een goed verloop van de proef de drones in de nabije toekomst gestationeerd worden in het duingebied van Noord-Holland Noord, waar in deze regio de meeste natuurbranden voorkomen. Zo kan het toestel snel in actie komen.