ALKMAAR - Het Mantelzorgcentrum is op zoek naar respijthulpen. Respijthulpen nemen tijdelijk de zorgtaken van de mantelzorger over, zodat die weer nieuwe energie kan opdoen. Vanaf 4 uur per maand kan iemand zich al inzetten als respijthulp.

Respijtzorg (res’pijt betekent onderbreking) is een onderbreking van de zorg. Onmisbaar voor mantelzorgers die de zorg langer willen volhouden. Een respijthulp komt bij de mantelzorger thuis en neemt de taken van de mantelzorger over. De vervanging kan voor één dag of één nacht zijn, maar ook 24 uur of meer omvatten. De professionele zorg zoals de thuiszorg, de dagopvang, de huishoudelijke hulp of een andere vorm van ondersteuning gaat, als die aanwezig is, tijdens de vervanging gewoon door. De inzet van de respijthulp geschiedt op vrijwillige basis in de gehele regio Alkmaar. De respijthulp ontvangt een vergoeding hiervoor.

Meer informatie Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Marianne Weel, casemanager respijtzorg, via mweel@mantelzorgcentrum.nl of 06-18 37 10 51.

Mantelzorgcentrum
Het Mantelzorgcentrum is hét expertisecentrum voor mantelzorg in Noord-Holland Noord, actief van de gemeente Heiloo tot aan Den Helder. De belangrijkste opdracht is mantelzorgers te ondersteunen zodat zij de zorg kunnen geven en daar zelf gezond bij blijven.