BERGEN - Voor de Boodschappenservice is Stichting Welzijn Bergen op zoek naar vrijwilligers in Bergen, de Egmonden en Schoorl.

Deze service is bedoeld voor mensen die wegens omstandigheden niet in staat zijn om boodschappen te doen. De vrijwilligers van de boodschappenservice doen de boodschappen of gaan samen met iemand de boodschappen doen. Uiteraard worden eventuele onkosten vergoed.

Voelt u zich betrokken en vindt u het leuk om op deze manier heel praktisch invulling te geven aan deze zorgvraag, dan kunt u zich aanmelden bij Stichting Welzijn Bergen, Binnenhof 9 in Bergen. Tel. 072-5821450 of per mail naar e.schumacher@welzijnbergen.nl