BERGEN AAN ZEE - De provincie Noord-Holland plaatst woensdag 27 maart zandzakken langs het voetpad van de Zeeweg (N510).


Deze zandzakken moeten het hoge grondwater, dat vanuit de berm de weg op stroomt, tegenhouden. Vervolgens wordt het water dat op de rijbaan ligt weggepompt, het wegdek gereinigd en de tijdelijke afzetting weggehaald zodat het verkeer beide rijbanen vanaf vrijdag 29 maart weer kan gebruiken.

Het grondwater zakt, waardoor het op dit moment mogelijk en effectief is om een waterkering aan te leggen van zandzakken en het water op de rijbaan weg te pompen. De provincie controleert de komende weken regelmatig of deze maatregel voldoende werkt. Als blijkt dat de zandzakken toch nog water doorlaten, worden aanvullende maatregelen getroffen. Dagelijks staat een vrachtwagen paraat om eventueel het water op de weg op te zuigen, zodat het verkeer veilig van de Zeeweg gebruik kan blijven maken.

Grondwater

De grondwaterstand is te hoog. Daardoor ligt er sinds februari water op de Zeeweg naar Bergen aan Zee. Om te zorgen dat het verkeer toch veilig van de Zeeweg gebruik kan blijven maken, heeft de provincie de rijstrook waar water op ligt afgezet. Tijdelijke verkeerslichten zorgen ervoor dat het verkeer 'om-en-om' langs de afzetting kan rijden. Een structurele oplossing is niet eenvoudig. De weg ligt lager op het stuk waar nu steeds water blijft staan en de vele regen van de afgelopen maanden zorgt ervoor dat het grondwater in de regio extreem hoog is.

Paasweekend

Tijdens het paasweekend (29 maart tot en met 1 april) gaan veel mensen erop uit. Ook naar de kust. De Zeeweg is een belangrijke toegangsweg naar Bergen aan Zee. Om oponthoud te voorkomen, zorgt de provincie daarom dat de twee rijstroken voor het paasweekend weer veilig begaanbaar zijn.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het servicepunt van de provincie: 0800-0200600 (gratis) op per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Op de hoogte blijven van de werkzaamheden in de regio? Bekijk de regionale Facebookpagina (@AlkmaarNH) of kijk op onze regiopagina www.noord-holland.nl/Alkmaar