BERGEN AAN ZEE - In het Noordhollands Duinreservaat bij Bergen aan Zee gaan PWN en de provincie Noord-Holland de duinen helpen weer gezond en sterk te worden.


Het gaat niet goed met meer dan 60 hectare duinnatuur door teveel stikstof in de bodem en te weinig zand en zout vanaf de kust. In een gezond duingebied heeft de wind vrij spel, stuift het zand en ontstaat een gevarieerd, open gebied met kenmerkende duinnatuur. Om de duinen weer in beweging te brengen, wordt 16 hectare dennenbos vlakbij de kust verwijderd. Dit bos wordt op een andere plaats gecompenseerd en het hout wordt duurzaam verwerkt.

Wind keert terug

Als de wind vrij spel krijgt, versterkt dit de typische kenmerken van een gezond gebied: stuivende duinen, een afwisselend landschap en unieke planten en dieren die zich thuis voelen in zo’n dynamisch landschap. Het dennenbos in Bergen aan Zee is 80 jaar geleden dichtbij de kust bovenop de duinen aangeplant. Een deel van dit bos houdt door deze ligging de wind tegen. Hierdoor waait er nauwelijks nog vers kalkrijk zand en zout naar de achterliggende duinen. Duinen die eerder volop in beweging waren staan nu stil. Naast gebrek aan wind versterkt teveel stikstofneerslag de bemesting en verzuring van de bodem nog eens extra. Typische duinsoorten die van een schrale bodem houden zoals het duinviooltje worden verdrongen door snelgroeiende plantensoorten, vooral grassen. Dit leidt tot dichtgroei van de duinen, afname van biodiversiteit en een verzwakt duinecosysteem.

Boscompensatie en duurzaamheid

Gedeputeerde Esther Rommel: "Ik snap dat het weghalen van bomen impact heeft op de bezoekers van de duinen. Dit besluit hebben we niet licht genomen. Het gaat echter niet goed met de natuur in het duingebied, we moeten blijven kijken naar het grote plaatje. Met het weghalen van deze 16 hectare bos komt de dynamiek weer op gang. Unieke planten en dieren die bepalend zijn voor de biodiversiteit in dit Europees beschermde natuurgebied krijgen dan weer volop de ruimte. Gezonde duinen zijn cruciaal voor mens en natuur en daar doen we het voor."

De provincie Noord-Holland compenseert de bomen die bij Bergen aan Zee verdwijnen. Momenteel wordt er gezocht naar een geschikte locatie. De werkzaamheden in de duinen worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd door het gebruik van biobrandstoffen en elektrisch materieel. Om de bodem te ontzien, wordt er bij de afwerking van de randen van het bos op diverse plekken paarden ingezet om de boomstammen het gebied uit te slepen.

Wilt u meer weten? Ga dan naar www.pwn.nl/werkzaamheden-bergen