BERGEN - Zes partijen in Bergen, KIES Lokaal, GroenLinks, VVD, CDA, D66 en PvdA, die de afgelopen maanden gesprekken hebben gevoerd over een nieuw akkoord dat op een breed draagvlak in de raad kan rekenen, hebben een formatieakkoord bereikt. Dit maakt formateur Hans Huibers bekend.


Presentatie van het akkoord
Op donderdag 21 maart is er een publieke bijeenkomst om 19.30 in de Blinkerd te Schoorl, waar de inhoud van dit akkoord met de naam “Nieuw Vertrouwen” wordt gepresenteerd. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Tijdens deze presentatie worden ook de nieuwe wethouders voorgesteld. Dit zijn Erik Bekkering namens KIES Lokaal, Yolan Koster namens GroenLinks, Jan Houtenbos namens de VVD, Klaas Valkering namens het CDA en Antoine Tromp namens D66. De PvdA levert geen wethouder, maar maakt wel volwaardig deel uit van de coalitie.

Twee partijen
Maandagavond heeft een constructief gesprek plaatsgevonden met Gemeentebelangen BES en Behoorlijk Bestuur Bergen, twee partijen die niet hebben deelgenomen aan de formatiebesprekingen. Zij hebben waardevolle aanvullingen geleverd, die op dit moment in de tekst worden verwerkt. Donderdagavond wordt de tekst openbaar.

Installatie
Op dinsdagavond 26 maart wordt een extra raadsvergadering ingelast, waarin het akkoord zal worden besproken en de nieuwe wethouders officieel worden geïnstalleerd.