BERGEN - Eind september startte de maatschappelijk Sportregisseur van Stichting Sport-Z in de gemeente Bergen met het programma ‘Bergen Ontmoet’. Bergen Ontmoet is een ontmoet- en beweegprogramma voor volwassenen met een bijstandsuitkering, die op deze manier letterlijk weer in beweging komen. Aan het programma, wat in nauwe samenwerking met de gemeente Bergen en de lokale buurtsportcoach van Holland Sport is opgezet, doen inmiddels 14 deelnemers mee. Er is nog ruimte bij de gratis sportlessen die op dinsdag (15.30-16.30 uur) en vrijdag (10.30-11.30 uur) plaatsvinden bij vv Bergen aan de Groeneweg in Bergen. Inwoners die binnen de doelgroep vallen hebben onlangs een brief van de gemeente ontvangen over dit project. Heeft u deze gemist? Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de consulent Activering van de gemeente Bergen, Piet Daalder, via pietdaalder@debuch.nl of 06-30816423.

Sport-Z heeft het project wat nu in Bergen van start is gegaan ook in andere gemeenten al succesvol opgezet. “Dankzij een bijdrage uit het lokale sportakkoord van de gemeente Bergen konden we ook in deze gemeente het project opstarten. Gezien de snelle groei van het aantal deelnemers in de groep sluiten we duidelijk aan bij een behoefte die er hier leeft. Zelfs op deze korte termijn zien we al ontwikkelingen bij de deelnemers die echt ontstaan doordat ze een moment hebben om anderen te ontmoeten. We sporten de hele winter door, dus iedereen met interesse kan wekelijks meedoen,” aldus Lavinia Bijl, Maatschappelijk Sportregisseur van Sport-Z. De maatschappelijk sportcoaches van Sport-Z verzorgen op dinsdag een sport- en speltraining en op vrijdag staan balsporten op het programma. De les eindigt (als de coronamaatregelen dat toestaan) standaard met een gezellig kopje koffie of thee. Wil jij ook deel uitmaken van de groep? Neem contact op met de consulent Activering van de gemeente Bergen of kijk op www.sport-z.org/BergenOntmoet.